Jourveckor

Vi föräldrar har jourveckor för utemiljön på förskolan.
Schema för detta sitter uppe på torkskåpen.
Under jourveckan ska följande kontrolleras och eventuellt åtgärdas vid behov:

  • Sök upp pedagogerna för att höra om de har något som behöver göras.
  • Se över ledanordningarnas skick (lastpallar, gungor, klätterställning, lekstuga, andra lekbyggen) och laga vid behov.
  • Under klätterställningen samt gungorna behöver sanden luckras upp ibland för att inte bli för hård.
  • Räfsa löv, plocka fallfrukt och rensa ogräs. Trädgårdsavfall läggs i tunnan som står i uteförrådet. Tunnan ska tömmas av den som har jourvecka, avfallet får inte slängas i soprummet utan ska fraktas bort.
  • Se över buskar och träd för vassa grenar i barnens höjd.
  • Vid behov vattna växter och gräsmatta..
  • Klipp gräsmattan och trimma där det behövs.
  • Sopa stenläggningen
  • Större brister i utemiljön anmäls till utemiljöansvarig.