Information för medlemmar


Följande kanaler används för informationsubyte mellan Stumholmens förskola och tillhörande medlemmar:

  • All officiell information kan du hitta på vår förskolans molntjänst via denna länken (kräver medlemsinloggning).
  • Bokning av resurstid görs via denna länk (kräver medlemsinloggning).
  • All fortlöpande information skickas ut till de emailadresser som medlemmarna har anmält till förskolan.
    Glöm ej bort att bekräfta användandet av era emailadresser i förskolans olika mailalias.
  • Alla viktiga händelser och aktiviteter finns med i förskolans kalender.
  • Stumholmens förskola har även en Workplacegrupp för mer informell diskussions och informationsutbyte (kräver ett Workplacekonto).