Trygghet, värme och socialt samspel


Vårt föräldrakooperativ präglas av trygghet, värme och socialt samspel i en familjär relation mellan barn, föräldrar och pedagoger.

På Stumholmens föräldrakooperativa förskola ska både barn och vuxna känna sig trygga. Barnen står hela tiden i centrum och ges möjlighet att utvecklas till självständiga och kunskapssökande individer.

Barnet ska bli en person med …
- God självkänsla: Jag kan! Jag duger!
- Kreativ förmåga och vilja att söka kunskap
- Emotionell förmåga: att vara igenkännande och visa hänsyn
- Social förmåga: att ta ansvar och visa öppenhet och respekt
- God motorik och kroppsuppfattning
- God verbal förmåga