Trygghet, värme och socialt samspel


Vårt föräldrakooperativ präglas av trygghet, värme och socialt samspel i en familjär relation mellan barn, föräldrar och pedagoger.

På Stumholmens föräldrakooperativa förskola ska både barn och vuxna känna sig trygga. Barnen står hela tiden i centrum och ges möjlighet att utvecklas till självständiga och kunskapssökande individer.

Barnet ska bli en person med …
– God självkänsla: Jag kan! Jag duger!
– Kreativ förmåga och vilja att söka kunskap
– Emotionell förmåga: att vara igenkännande och visa hänsyn
– Social förmåga: att ta ansvar och visa öppenhet och respekt
– God motorik och kroppsuppfattning
– God verbal förmåga